Tehtud tööd (valikuliselt)

Töö nimetus Asukoht Tellija Projekti eesmärk
2016
Kopli Liinide teedevõrgu ehitusprojekt Harju maakond, Tallinn K-Projekt / Fund AS Tänavate ehitamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine
T1 Tallinn-Narva km 17,2-18,7 lõunapoolse kogujatee ehitusprojekt Harju maakond, Jõelähtme vald Maanteeamet, põhja regioon Uue kogujatee rajamine
T5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 16,120-28,231 Pärnu maakond, Tori vald Maanteeamet, lääne regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
T11128 Kehra jaama tee km 0,0-0,86 Harju maakond, Kehra vald Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
2015
T8 Tallinn-Paldiski mnt km 13,4-15,2 Harku-Hüüru jalgtee Tartu maakond, Harku vald Maanteeamet, põhja regioon 1,8 km jalg- ja jalgratta tee projekteerimine
Kergliiklustee Akadeemia tee kuni Ehitajate tee Harju maakond, Tallinn Eesti Terviserajad SA Jalg- ja jalgratta tee projekteerimine
T3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 146,6-156,2 freesikaart Tartu maakond, Nõo vald RaxoEst OÜ 3D freesikaardi koostamine
T28 Rapla – Märjamaa km 12,133 – 21,539 ehitusprojekt Rapla maakond, Märjamaa vald Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Nurme tänava ja Veo tänava ehitusprojekti koostamine Taeblas Lääne maakond, Lääne-Nigula vald Lääne-Nigula vallavalitsus Tööstusalale parema juurdepääsu tagamine
2014
Ämari välibaasi teed Harju maakond, Vasalemma vald Arhitektibüroo Allan Strus OÜ Uute teede ja platside projekteerimine
Tee nr 28 Rapla-Märjamaa km 1,171-12,133 teekatte taastusremont Rapla maakond, Rapla vald Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine
Tee nr 28 Rapla-Märjamaa km 1,171-12,133 teekatte taastusremont Rapla maakond, Rapla vald Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine
Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala km 10,2-26,0 remondi projekt Harju maakond, Kose vald, Anija vald Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski km 29,2-47,2 Harju maakond, Keila vald ja Paldiski linn Maanteeamet, põhja regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Eivere lasketiir Järva maakond, Paide vald GECC Konsultatsioonid OÜ / Kaitseliit 300m ja 100m lasketiiru teede, platside ja kaitsevallide projekteerimine
Kanama korteriühistu mürasein Harju maakond, Saue vald Maanteeamet Kortermajani ulatuva liiklusmüra vähendamine
2013
Õismäe tee 2 – 10 ning 136 – 150 sisekvartali tee taastusremondi tööprojekt Õismäe tee 2 – 10 Tallinna Kommunaalamet Teekatte seisukorra parandamine
Riigimaantee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra km 39,734-42,749 tehniline projekt Pärnu maakond, Vändra vald Maanteeamet, lääne regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Tallinn, Kuldnoka 5 korterelamu teedeehitusliku ja tehnovõrkude osa tööprojekt Tallinn, Kuldnoka 5 Oma Ehitaja AS Kortermajade sidumine ümbritsevate teede ja tehnovõrkudega
Kõrvalmaantee nr 12136 Puski – Kõpu – Ristna, Suureranna (km 7,150) – Annomäe (km 10,410) teelõigu remondi tehniline projekt Hiiu maakond Maanteeamet Teekatte seisukorra parandamine
Riigimaantee 88 Rakvere-Rannapungerja ja 35 Iisaku-Tudulinna-Avinurme Tudulinna ristmiku tehniline projekt Ida-Viru maakond Maanteeamet Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Tallinn, Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ja lähiala detailplaneering Tallinn, Paavli tn 5a ja 5b Oma Ehitaja AS parima liikluskorraldusliku lahenduse väljatöötamine
Tallinn, Rahumäe tee 2/2, A. H. Tammsaare tee 53a, 53b ja 55 ning lähiala detailplaneering Tallinn, Rahumäe tee 2/2, A. H. Tammsaare tee 53a, 53b ja 55 Oma Ehitaja AS parima liikluskorraldusliku lahenduse väljatöötamine
Maxima kaupluse teedeehitusliku osa tööprojekt Tallinn, E. Vilde tee 75/77 Tõnis Tarbe OÜ Ärihoonete sidumine ümbritsevate kõnniteede ja tänavatega
Tallinnas Vibu tn 3/5 kinnistu teedeehitusliku ja tehnovõrkude osa tööprojekt Tallinn, Vibu tn 3/5 YIT Ehitus AS Kortermajade sidumine ümbritsevate teede ja tehnovõrkudega
Tallinn, Laeva tn 2 büroohoone teedeehitusliku ja tehnovõrkude osa tööprojekt Tallinn, Laeva 2 YIT Ehitus AS Ärihoonete sidumine ümbritsevate kõnniteede ja tänavatega
2012
Haapsalu-Rohuküla jalgtee projekti korrektuur Lääne maakond, Ridala vald Maanteeamet, lääne regioon Haapsalu-Rohuküla jalgtee projekti korrektuur
Riigimaantee nr 24120 Jaska – Aimla remondi tehniline projekt Jaska-Tääksi lõik km 0,00-3,83 Maanteeamet, lõuna regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Sonda-Kiviõli jalg- ja jalgrattatee projekti korrektuur Ida-Virumaa, Sonda vald Sonda Vallavalitsus Varem projekteeritud jalg-ja jalgrattatee projekti korrektuur
Maakri 19/21 büroohoonete ümbruse teede tehniline projekt Tallinn, Maakri 19/21 Oma Ehitaja AS Ärihoonete sidumine ümbritsevate kõnniteede ja tänavatega
Riigimaantee nr 11230 Harju=Risti-Riguldi-Võntküla tehniline projekt Aulepa-Ingküla km 51,500-57,838 Maanteeamet, lääne regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Gonsiori tänava katete taastamise tehniline projekt Tallinn, Gonsiori tn AS Küte ja Ehitus Nõuete kohane katete taastamine Tallinnas Konsori tänaval
Panorama City kaubanduskeskuse teede ja parklate tehniline projekt Tallinn, Smuuli tee ja Narva mnt ristmikul Panorama City OÜ Kaubanduskeskuse sidumine ümbritsevate teede ja tehnovõrkudega
Tallinnas Vibu tn 14/16/18 kinnistu ja Vibu tänava teedeehitusliku ja tehnovõrkude osa tehniline projekt Tallinn, Vibu tn 14/16/18 YIT Ehitus AS Kortermajade sidumine ümbritsevate teede ja tehnovõrkudega
2011
Tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tehniline projekt Õuna-Vägeva km 46,71-66,164 Maanteeamet, lõuna regioon Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine
Väluste ja Metsniku lasketiirude teed ja vertikaalplaneerimine Viljandi ja valga maakond GECC Konsultatsioonid OÜ Lahtise 300m pikkuse lasketiiru ümbruse teede ja platside projekteerimine
Riigimaanteede nr 9, 14, 15 ja 85 ristmike ohutumaks muutmise tehniline projekt Harju ja Rapla maakond Maanteeamet, põhja regioon Olevate ristmike liikusohutuse parendamine
Tugimaantee 77 Kuressaare-Sääre
tehniline projekt
Nasva-Tehumardi
km 7,8-16,9
Maanteeamet Teekatte seisukorra parandamine, liiklusohutuse taseme tõstmine kergliikustee rajamisega
Põhimaantee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu tehniline projekt Laiküla-Kirbla
km 29,2 – 34,8
Maanteeamet Teekatte seisukorra parandamine, liiklusohutuse taseme tõstmine
Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga tehniline projekt Tammispää-Vilusi
km 61,2 – 69,6
Maanteeamet Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja kergliikluse liiklusohutuse taseme tõstmine
2010
Mõigu ristmiku eelprojekt E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee km 4,0- 7,5 Maanteeamet Tartu mnt Mõigu vahelise lõigu muutmine I klassi maanteeks – 3,5 km, 3 liiklussõlme, 4 tunnelit. Uued kergliiklus- ja kogujateed
Sabha linna kolmanda ringtee tööprojekt (konsultant WSP Libya-le) Aafrika, Suur Liibüa Araabia
Sotsialistlik Rahvadžamahirija, Sabha linn
Liibüa Majade ja Infrastruktuuri valitsus (Housing and Infrastructure Board) Sabha linnale uue ringtee ja kogujateede rajamine – 13 km, 2+2 sõidurada
Punase tänava taastusremondi tööprojekt Tallinn, Punane tn Tallinna Kommunaalamet Uus liikluskorraldus, asfaltkate ja äärekivid – 2,4 km
Kristiine kergliiklustee tunneli eskiisprojekt Tallinn, Kristiine linnaosa Tallinna Kommunaalamet Parima kergliiklustee tunneli asukoha leidmine Kotka ja Marta tn ühendamiseks
Ehitajate tee läbimurde ja Paldiski mnt km 0,675-1,060 rekonstrueerimise tööprojekt Keila linn Keila Linnavalitsus Lähtuvalt liiklusauditi soovitustele muuta Keila liikluskeskkond jalakäijasõbralikumaks – uus ringristmik
Mustamäe turuhoonete ümbruse teede ja parkla tööprojekt Tallinn, Mustamäe tee WSP Talone OÜ Turuhoone ümbruse platsid ja parkla
Uus-Kalamaja tn rekonstrueerimise tööprojekt Tallinn, Uus-Kalamaja tn (Salme tn-Noole tn) YIT Ehitus AS Uue kortermaja juurdepääs ja kõnniteed
2009
Kõrvalmaantee nr 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli, Sonda-Kiviõli lõigu km 12,834-23,147 remondi tehniline projekt Kiviõli linn, Sonda vald Viru Teedevalitsus Kapitaalselt remonditud IV klassi maantee ja uus kergliiklustee Sonda ja Kiviõli vahel- 10,4 km
Audru kalakasvatuskompleksi juurdepääsuteede ja tänavavalgustuse tööprojekt Pärnumaa, Audru vald, Põldeotsa küla FjordFresh Holding AS Uus kanaliseeritud ristmik ning juurdepääsuteed ja tänavad – 3200 m
Weizenbergi tänava (Koidula tn-Poska tn) tööprojekt Tallinn, Weizenbergi tn Tallinna Kommunaalamet Rekonstrueeritud tänav koos kõnni- ja kergliiklusteega – 560 m
J. Kunderi tänava taastusremondi tööprojekt Tallinn, Kunderi tn Tallinna Kommunaalamet Uus liikluskorraldus, asfaltkate ja äärekivid – 890 m
Tugumaantee nt 77 Kuressaare-Sääre, Loode – Tehumardi km 2,8-16,3 kergliiklustee eelprojekt Saaremaa, Kaarma ja Salme vald Lääne Regionaalne Maanteeamet Parima kergliiklustee lahenduse leidmine Kuressaare linna ja Salme asula vahel – 15,5
Paljassaare tee (Paljassaare põik-Kopli tänav) kergliiklustee tööprojekt Tallinn, Põhja-Tallinna Linnaosa Tallinna Kommunaalamet Uus kergliiklustee – 1,2 km
Ehitajate tee ja Paldiski mnt vahelisel vanal raudteetammil ajutise kergliiklustee tööprojekt Tallinn, Haabersti Linnaosa Tallinna Kommunaalamet Raudtee tammi kasutusele võtmine kergliiklusteena – 2,5 km
Koidula piirijaama hoonete ala teede osa tööprojekt Põlva maakond, Värska vald Koger & Partnerid AS Piirijaama uued teed ja platsid – 16 000m2
2008
Kruusa tänava ja Pargi tänava pikendus rekonstrueerimise tööprojekt Keila linn, Kruusa tn Keila Linnavalitsus Kruusa tänava rekonsrueerimine – 800m, uus ringristmik
Kurna-Tuhala mnt Raudalu-Vaela lõigu (km 0,0-3,6) remondi ja kergliiklustee ehituse tehniline project Kiili vald EA Reng AS Oleva maantee rekonstrueerimine ja uus kergliiklustee – 3,6 km
Ristiku tänava (Kopli tn-Kaera tn) taastusremondi tööprojekt Tallinn, Ristiku tn Tallinna Kommunaalamet Uus liikluskorraldus, asfaltkate ja äärekivid – 400m
Tedre tänava (Nõmme tee-Sõpruse pst) rekonstrueerimise tööprojekt Tallinn, Tedre tn Tallinna Kommunaalamet Uued kõnniteed ja rahustatud liiklusega tänav – 430m
Keskuse tänava taastusremondi tööprojekt Tallinn, Keskuse tn Tallinna Kommunaalamet Uus liikluskorraldus, asfaltkate ja äärekivid – 670m
Riigimaantee nr6 Valga-Uulu km 98,2-106,7 (Marana-Ristiküla) remondi tehniline tööprojekt Pärnu maakond, Valga-Uulu maantee EA Reng AS Kapitaalselt remonditud II klassi maantee – 8,5 km
Tallinnas, Mustakivi tee pikenduse trassivariantide uuring Tallinn, Pirita LO Tallinna Linnaplaneerimise Amet Välja pakkuda kõige optimaalsem lahendus Pirita ja Lasnamäe linnaosade ühendamiseks
Saarioineni valmistoodete tehase juurdepääsutee, välisvõrkude ja teedeehitusliku osa tööprojekt Rapla vald, Kalevi küla YIT Ehitus AS Tootmishoone ümbruse uued teed ja platsid – 10 000m2
Tondi ja Seebi tänava ning raudtee vahelisel alal detailplaneeringu mahus liilusskeemi koostamine Tallinn, Tondi ja Seebi tn Tallinna Farmaatsiatehase AS Tondi ja Seebi tänava ning raudtee vahelise ala tänavavõrgu parendamine
“Katiseliidu Tallinna Maleva staabihoone” teede ja platside tööprojekt Tallinn, Narva mnt 81 Celander Projekt OÜ Hoone ümbruse uued teed ja platsid
HIAB Balti tehase teedeehitusliku osa tööprojekt Narva linn, Linda 20 YIT Ehitus AS Suur-Aguli tänava rekonstrueerimine, uued tootmishoone ümbruse platsid ja parklad – 20 000 m2
Järvevana raudtee ülesõidu rekonstrueerimise tööprojekt Tallinn, Järvevana tee Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Ohutu Järvevana tee raudtee ülesõit
2007
Raskeveokite parkla tööprojekt Saku vald, Pärnu mnt 535 DSV Transport AS Raskeveokite parkla, asfaltkatte pindala 17 000 m2
T-20 Kundat läbiva tee rekonstrueerimise tööprojekt (konsultant Decider OÜ-le) Kunda linn, Selja tee, Rakvere mnt ja Jaama tänav Viru Teedevalitsus Rekonstrueeritud Kunda linna läbiv maantee – 2,7 km, 10 ristmikku
Vaida Põhikooli staadioni tööprojekt Rae vald, Vaida Põhikooli territooriumil Tallinna Teede AS Jalgpalliväljak, jooksurada, kauguhüpperada ja maandumiskast,
teivashüppe rada, kõrgushüppe koht, odaviske rada, kuulitõuke ring, kettaheite ring
Oru MÜ teedeosa tööprojekt Kose vald, Oru maaüksus OÜ Sirkel ja Mall Juurdepääsu- ja kõnniteed – 1,5 km
Õppesõiduraja tööprojekt Aseri vald, Koogu kinnistu OÜ Autosõit Kaasaegne, kõikidele nõuetele vastav õppesõidurada koos libesõiduväljakutega
Kungla tänava (lõigus Vabaduse tn – Rägavere tee) tehniline projekt (konsultant OÜ SKA IB-le) Rakvere linn Rakvere Linnavalitsus Kungla tänava rekonstrueerimine – 430 m, uued kõnniteed ja autoparklad