Ettevõttest

Teedeprojekt OÜ on 2007. a loodud Eesti ettevõte, mille põhitegevusalaks on teeprojektide koostamine. Omame Maanteeameti poolt väljastatavat teehoiutööde tegevusluba nr.13055 „Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis, välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid” ja “Liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis.”
Meie töötajate töökogemus erineva raskusastme ja töömahuga projektide koostamisel jääb vahemikku 7-28 aastat.
Meie eesmärgiks on luua keskkonda ja inimest säästvaid lahendusi ning tagada protsessi käigus kõigi osapoolte maksimaalne rahulolu.
Aastast 2009 oleme Eesti Projektbüroode Liidu liige.
2008. aasta majandustegevuse eest omistasime Eesti Eduka Ettevõtte Tunnistuse.
2011. aastast omame ISO 9001:2008  ja ISO 14001:2004 sertifikaati.
Projektide teostamisel kasutame litsentseeritud Autodesk ja Novapoint spetsiaaltarkvara.