Tegevus

Põhitegevus:
• Maanteede projekteerimine
• Tänavate projekteerimine
• Parklate projekteerimine
• Laoplatside projekteerimine
• Staadionite ja spordiväljakute projekteerimine
• Taastusremondi-, freesiprojektide koostamine
• Liiklusskeemide koostamine detailplaneeringute tarbeks
• Liiklusuuringud
• Teekatendi dimensioneerimine, katendiprojektide koostamine
• Ehitusaegsete liiklusskeemide koostamine
• Mürakaartide (liiklusmüra) koostamine
• Visualiseerimine (3D modelleerimine)
• Teeprojektide ekspertiis
• Konsultatsioon
• Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine (side, elekter, valgustus)
Partnerite abiga:
• Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine (vesi, kanalisatsioon, soojus, gaas)
• Geodeetilised uuringud
• Geoloogilised uuringud
• Dendroloogia