Teedeprojekt OÜ on 2007. a loodud Eesti ettevõte, mille põhitegevusalaks on teeprojektide koostamine. Omame Maanteeameti poolt väljastatavat teehoiutööde tegevusluba nr.13055 „Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis, välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid” ja “Liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis.”

Meie töötajate töökogemus erineva raskusastme ja töömahuga projektide koostamisel jääb vahemikku 10-30 aastat.

Meie eesmärgiks on luua keskkonda ja inimest säästvaid lahendusi ning tagada protsessi käigus kõigi osapoolte maksimaalne rahulolu.

 

Põhitegevus:


• Maanteede projekteerimine
• Tänavate projekteerimine
• Parklate projekteerimine
• Laoplatside projekteerimine
• Staadionite ja spordiväljakute projekteerimine
• Taastusremondi-, freesiprojektide koostamine
• Liiklusskeemide koostamine detailplaneeringute tarbeks
• Liiklusuuringud
• Teekatendi dimensioneerimine, katendiprojektide koostamine
• Ehitusaegsete liiklusskeemide koostamine
• Mürakaartide (liiklusmüra) koostamine
• Visualiseerimine (3D modelleerimine)
• Teeprojektide ekspertiis
• Konsultatsioon
• Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine (side, elekter, valgustus)